آموزش ریپ کردن قالب وردپرس

آموزش ریپ قالب وردپرس

ریپ قالب وردپرس چیست ؟

 آموزش ریپ قالب وردپرس : ریپ کردن به معنی ساده تر کپی کردن کامل یک سایت و بدست آوردن تمامی کدها و تصاویر یک سایت است. اگر کسی خواسته باشد سایتی با ظاهری کاملاً مشابه یک سایت دیگر داشته باشد، می تواند قالبش را ریپ کند. البته که مهم نیست سیستم مدیریت محتوای آن سایت چیست. چرا که هر چه باشد، با همین اسناد HTML و CSS و JavaScript می بایستی یک قالب برای هر نوع سیستم مدیریت محتوای دیگر ساخت. در ادامه با سایت پی فایل اموزش ریپ کردن قالب را دنبال کنید.

 

خوب بهتون امروز می خوام یاد بدون چطور در یک دقیقه یک سایت وردپرسی ریپ کنید فقط د یک دقیقه به سادگی بسیار زیاد

جوان دیتا
ارسال دیدگاه